Všeobecné podmínky

Každý účastník obdrží pohoštění a materiály k probíraným tématům
Závaznou přihlášku je možné bezúplatně zrušit v případě, že neúčast bude oznámena 3 pracovní dny před dnem konání.
! Uzávěrka přihlášek je 5 pracovních dnů před konáním semináře nebo školení. Pro účastníky přihlášené po uzávěrce přihlášek, nebo
kteří přijdou na seminář či školení bez zaslání přihlášky je účastnický poplatek o 121,- Kč vč. DPH vyšší.
!
Vyhrazujeme si právo možné změny místa a data konání z organizačních důvodů a hygienických opatření. Přihlášení zájemci by pak byli včas telefonicky, mailem informováni.

Přihlásit se můžete: - vyplněním formuláře který naleznete přímo na této stránce
- odesláním e-mailové zprávy - nezapomeňte uvést IČ a celé jméno účastníka vč. titulu

Kontaktní osoba pro evidenci účastníků - paní Šárka Ludvíková tel: 312 246 513
 


Vážení uživatelé našich seminářů a školení,

rozhodli jsme se vám nabídnout možnost zakoupení podrobněji zpracovaných materiálů, které v případě vašeho zájmu zašleme spolu s fakturou klasickou poštou.
    Obsahem těchto materiálů bude popis postupu účetní závěrky roku 2022 - zaúčtování časového rozlišení, odpisů dlouhodobého majetku a opravných položek, odsouhlasení účtů s inventarizací, kontrola počátečních stavů, a dále změny právních předpisů s účinností od 1. 1. 2023 v oblasti účetnictví, rozpočtové skladby, daní, mezd, majetku a DPH. Stejně jako v minulých letech bude přílohou soupis všech používaných účtů včetně jejich obsahového vymezení s náplní pro použití.
    Materiály budeme zasílat 23. ledna 2023.
21.12.2022 závazná objednávka materiálů
600,-

Závazná objednávka

Účastnický poplatek poukažte na náš účet 115-9725840227/0100, s číslem školení nebo semináře jako variabilním symbolem, konstantní symbol 0308.

Váš e-mail:

   
Obec/Městys/Město/Svazek obcí : 

IČ:  

Objednávka materiálů ze školení dne:

 
Jméno objednávajícího:

  Poznámka :

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s informací o zpracování osobních údajů účastníků seminářů, školení a kurzů společnosti Haušildová a kolektiv, spol. s r.o. a uděluji souhlas ke zpracování osobních údajů.

Alena Haušildová © 2010